RAM XPG 8GB (1x8GB) SPECTRIX D60G DDR4 3000Mhz RGB

Liên hệ để báo giá

Còn hàng

Mô tả:

Model Name Speed Size Latency Voltage Heat Sink Color
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 1 CL16-20-20 1.35V Tungsten Grey
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 2 CL16-20-20 1.35V Tungsten Grey
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 1 CL16-20-20 1.35V Tungsten Grey
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 2 CL16-20-20 1.35V Tungsten Grey
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 1 CL16-18-18 1.35V Tungsten Grey
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 2 CL16-18-18 1.35V Tungsten Grey

Còn hàng

Category:

Main Menu